Dow Corning SE 9187 L

silikon od Dow Corning

  • Dow Corning SE 9187 L - Szczeliwo wykazuje się szybkim czasem schnięcia dotykowego jak również kontrolowaną lotnością.

Więcej informacji uzyskasz wysyłając maila abskoscielna@o2.pl

Zespół "ABS Serwis"

Dow Corning - sklep
www.molykote.lublin.pl