klej do gwintów

Przejd do sklepu

υ篡sko

υ篡sko kulkowe

 

υ篡sko jest to cz窷 maszyny pozwalaj帷a na przemieszczanie si r騜nych cz窷ci maszyny, zwykle pozwalaj帷 na wzajemny ruch mi璠zy nimi.

Wynalazek 這篡ska w formie drewnianych rolek pozwalaj帷ych na przemieszczanie obiektu by znany w staro篡tno軼i, by mo瞠 wcze郾iej ni wynaleziono ko這.
Najstrszy odnaleziony 郵ad 這篡ska to drewniane 這zysko kulkowe wspieraj帷e obrotowy st馧, kt鏎y zosta odnaleziony w pozosta這軼iach po wrakach rzymskich statk闚 we W這szech w jeziorze Nemi. Wraki zosta造 datowane na 40 rok naszej ery.

υ篡sko toczne - cz窷 mechaniczna w kt鏎ej pomi璠zy dwoma pier軼ieniami 這篡ska znajduj si elementy toczne. Pier軼ie wewn皻rzny osadzony jest na wale lub innym elemencie. Pier軼ie zewn皻rzny umieszczony jest tak瞠 nieruchomo w oprawie lub w innym elemencie no郾ym. Elementy toczne umieszczone s pomi璠zy pier軼ieniami i stykaj si z ich bie積iami zapewniaj帷 obr鏒 pier軼ieni wzgl璠em siebie. Dodatkowymi elementami 這篡ska tocznego mog by koszyczki utrzymuj帷e elementy toczne w sta造m do siebie oddaleniu, a tak瞠 uszczelnienia wyd逝zaj帷e 篡wotno嗆 這篡sk w w zanieczyszczonym 鈔odowisku.

Ze wzgl璠u na kszta速 elementu tocznego 這篡ska dzielimy na:

  • 這篡ska kulkowe
  • 這篡ska walcowe
  • 這篡ska sto磬owe
  • 這篡ska bary趾owe
  • 這篡ska igie趾owe

Ze wzgl璠u na rodzaj obci捫e przenoszonych przez 這篡sko:

  • 這篡sko poprzeczne
  • 這篡sko sko郾e
  • 這篡sko wzd逝積e

υ篡sko kulkowe

υ篡sko kulkowe - 這篡ska toczne w kt鏎ych elementami tocznymi s kulki.
Wyst瘼uj jako jednorz璠owe i dwurz璠owe, z blaszkami ochronnymi lub z uszczelkami gumowymi w nast瘼uj帷ych seriach : 160, 161, 618, 619, 60, 62, 63, 64, (Z, 2Z, RS, 2RS), 42, 43. υ篡ska kulkowe zwyk貫 maj szeroki zakres zastosowania. S one proste w budowie nieroz陰czne, zdolne do pracy przy wysokich pr璠ko軼iach obrotowych. Dzi瘯i tym w豉軼iwo軼iom, a tak瞠 niskiej cenie, 這篡ska kulkowe zwyk貫 s najbardziej rozpowszechnionym rodzajem 這篡sk.

υ篡sko walcowe

υ篡sko walcowe - nale篡 do grupy 這篡sk tocznych. υ篡ska te maj charakter roz陰czny, tj. przynajmniej jeden z pier軼ieni pozbawiony jest jednej bie積i, umo磧iwiaj帷 monta i nieznaczne przemieszczenia wzgl璠em oprawy w czasie pracy. Nazwa pochodzi od walcowego kszta速u element闚 tocznych. υ篡ska walcowe maj najmniejszy moment tarcia spo鈔鏚 wszystkich 這篡sk, znacznie wi瘯sz no郾o嗆 ni 這篡ska kulkowe, ale s bardzo wra磧iwe na niewsp馧osiowo嗆 wa逝 i oprawy. Podobne w豉軼iwo軼i maj 這篡ska dwurz璠owe i wielorz璠owe. Dzi瘯i ma貫j 鈔ednicy zewn皻rznej, du瞠j no郾o軼i oraz sztywno軼i stosuje si je do 這篡skowania walcarek, wrzecion obrabiarek do metali.

υ篡sko sto磬owe

υ篡sko sto磬owe - jest to 這篡sko toczne, w kr鏎ym elementy toczne maj帷e zazwyczaj kszta sto磬闚 軼i皻ych, poruszaj si po bie積i, kt鏎a r闚nie jest sto磬iem. υ篡sko to charakteryzuje si tym, 瞠 obci捫enia osiowe kt鏎e mo瞠 przenie嗆, s tego samego rz璠u, co obci捫enia promieniowe, kt鏎e mo瞠 przenie嗆. Elementami tocznymi w 這篡sku sto磬owym s sto磬i o niewielkiej zbie積o軼i. Linie rzutowania wszystkich powierzchni sto磬owych przecinaj si w jednym punkcie osi 這篡ska. Stosunek maksymalnych obci捫e promieniowych do obci捫e osiowych, jakimi mo瞠 by obci捫one 這篡sko, zale篡 od odleg這軼i tego punktu do powierzchni czo這wej 這篡ska. Jest to typowe 這篡sko dzielone - ka盥y z pier軼ieni 這篡ska, jak i koszyk z elementami tocznymi mo積a od siebie oddzieli bez u篡cia wi瘯szej si造. Dlatego te, po zainstalowaniu 這篡ska na wale, musi by ono ca造 czas obci捫one spoczynkow si陰 osiow. Z powodu tej specyficznej - dzielonej konstrukcji, 這篡sko to nie jest produkowane z wbudowanymi uszczelnieniami. Aby zapewni wi璚 odpowiednie smarowanie i zabezpieczy przed wyp造wem 鈔odka smarnego, 這篡ska te osadza si w specjalnych oprawach 這篡skowych, lub w zamkni皻ych komorach 這篡skowych. υ篡ska sto磬owe, tak jak wi瘯szo嗆 innych 這篡sk tocznych, mog by wykonane jako jedno-, lub wielorz璠owe (sposr鏚 wielorz璠owych, najcz窷ciej spotyka si 這篡ska sto磬owe czterorz璠owe, kt鏎e s逝膨 do 這篡skowania walc闚.

υ篡sko bary趾owe

υ篡ska bary趾owe - poprzeczne s 這篡skami wahliwymi, przeznaczonymi do przenoszenia du篡ch obci捫e. Maj one dwa rz璠y bary貫k, kulist bie積i pier軼ienia zewn皻rznego oraz dwie bie積ie na pier軼ieniu wewn皻rznym. Dzi瘯i wahliwo軼i nie s wra磧iwe na b喚dy wsp馧osiowo軼i opraw i ugi耩 wa堯w, a sko郾e u這瞠nie bary貫k w stosunku do osi 這篡ska pozwala na przenoszenie, opr鏂z obci捫e poprzecznych, dodatkowo obci捫e wzd逝積ych w obu kierunkach.
Kulista bie積ia pier軼ienia zewn皻rznego powoduje, 瞠 pier軼ie wewn皻rzny wraz z koszykiem i cz窷ciami tocznymi mo瞠 si wychyla. Dopuszczalny k徠 wychylenia zale篡 od rodzaju obci捫enia 這篡ska. Je瞠li 這篡sko jest obci捫one wy陰cznie si陰 poprzeczn, wychylenie mo瞠 wynosi do 2, natomiast przy jednoczesnym obci捫eniu si陰 poprzeczn i wzd逝積 maksymalny k徠 wychylenia nie powinien przekracza 0,5. W ostatnich latach 這篡ska bary趾owe ulega造 wielu modyfikacjom konstrukcyjnym maj帷ym na celu podwy窺zenie ich no郾o軼i. Na specjalne zam闚ienie mog by dostarczane z luzem poprzecznym pomniejszonym C2 lub luzami wi瘯szymi od normalnego; C3, C4 i C5. υ篡ska bary趾owe przewa積ie s produkowane z koszykami masywnymi wykonanymi z mosi康zu lub ze stali. W 這篡skach mniejszych wymiar闚 s stosowane r闚nie koszyki t這czone z blachy stalowej. υ篡ska bary趾owe mog by smarowane zar闚no smarem mazistym, jak i olejem. Wi瘯sze 這篡ska, w celu zwi瘯szenia skuteczno軼i smarowania, maj na pier軼ieniu zewn皻rznym rowek z trzema otworami smarowniczymi. υ篡ska takie maj dodatkowe oznaczenie W33 za numerem 這篡ska.

υ篡sko igie趾owe

υ篡ska igie趾owe - sk豉daj si z dw鏂h pier軼ieni i wianuszka igie貫k z koszykiem, kt鏎y prowadzi du膨 liczb igie貫k i zapobiega ich wypadaniu. Podstawow cech 這篡sk igie趾owych jest ich du瘸 no郾o嗆 przy nieznacznej wysoko軼i zabudowy.υ篡ska igie趾owe poprzeczne s wykonywane z koszykami blaszanymi. υ篡ska o 鈔ednicy zewn皻rznej powy瞠j 20 mm maj na pier軼ieniu zewn皻rznym rowek i otw鏎 do doprowadzenia smaru. υ篡ska igie趾owe cienko軼ienne maj pier軼ie zewn皻rzny t這czony z blachy stalowej. S stosowane zwykle bez pier軼ieni wewn皻rznych. Pier軼ienie wewn皻rzne do tych 這篡sk nale篡 stosowa wy陰cznie wtedy, gdy nie jest mo磧iwe odpowiednie wykonanie powierzchni czopa.

Bardzo wa積ym elementem wyd逝瘸jacym 篡wotno嗆 這篡ska jest odpowiednio dobrany smar. Wi璚ej informacji o smarach i ch doborze znajdziesz tutaj.

Wi璚ej informacji uzyskasz wysy豉j帷 maila abs.cmt@o2.pl

Zesp馧 "ABS Serwis"

 

Przejd do sklepu
strona sponsorowana przez: sklep.lozyska.elub.pl