smar lublin

 

Silikon klej

silikon klej

Mało kto wie, że silikon jest doskonałym elastycznym klejem. Silikon jest używany wszędzie tam gdzie potrzebna jest najwyższa jakość spoiwa klejącego np: szyby w wysokosciowcach są wklejanena silikon, łopatki silników odrzutowych również są wklejane na silikon.
Główne zalety silikonu jako kleju to elastyczne wiązanie, nie niszczy klejonych powierzchni, możliwość stosowania w przemyśle spożywczym.

Silikon jest polimerem , który zawiera krzem wraz z węglem , wodorem , tlenem , a czasem innymi pierwiastkami chemicznymi . W zależności od warunków produkcji otrzymuje się goe w postaci olejów bądź żywic silikonowych, a także elastomerów.

Silikony dzielimy na:

 • Acetoksy (tzw. octowe)
 • Oxime (obojętne)
 • Alkoxy (bezwonne, neutralne)

Światowym liderem w produkcji silikonów jest firma Dow Corning. Została ona założona w 1943 roku specjalnie do odkrywania i rozwijania potencjału silikonów. Silikonowe szczeliwa Dow Corning są trwalsze i bardziej uniwersalne od większości szczeliw na bazie polimerów organicznych. Są to trwałe, jednoskładnikowe szczeliwa wulkanizowane na zimno, twardnieją w temperaturze pokojowej tworząc wytrzymałą, podobną do gumy masę o wyjątkowych właściwościach, zaspokajając szeroką gamę potrzeb przemysłowych w dziedzinie klejenia i uszczelniania.

Cechy szczeliw silikonowych Dow Corning to:

 • Stabilność w szerokim zakresie temperatur. Po pełnym utwardzeniu produkty Dow Corning mogą być używane w temperaturach od -65° do 350°C.
 • Odporność na warunki pogodowe - wysoka odporność na promienie UV, promieniowanie i warunki pogodowe zapobiega twardnieniu, pękaniu, kruszeniu się, wysychaniu i utracie właściwości przez silikony Dow Corning.
 • Stabilność chemiczna - szczeliwa Molykote nie ulegają szybkiej degradacji nawet w przypadku długotrwałego narażenia na wiele substancji chemicznych i zanieczyszczenia występujące w powietrzu.
 • Dobre wytrzymałość wiązania - produkty Dow Corning zapewniają bardzo dobre przyleganie do szerokiej gamy materiałów przemysłowych, w tym szkła, ceramiki, drewna i murów, powierzchnie malowanych i wielu metali i tworzyw sztucznych.
 • Własności elektryczne - przeznaczone do różnych zastosowań, produkty Dow Corning mogą być używane w różnych zastosowaniach elektrycznych i elektronicznych, w tym w urządzeniach podlegających znacznym wahaniom temperatur.
 • Niska palność - w warunkach pożaru kleje/spoiwa silikonowe są oporne na spalanie. Wiele produktów jest zgodnych z normami UL dotyczącymi łatwopalności.

Podział silikonów Dow Corning ze względu na zastosowanie:

1. Silikony uniwersalne

 • DOW CORNING 7091 - ogólne klejenie i uszczelnianie;
  wykonywanie uszczelek formowanych w miejscu.
 • DOW CORNING 7093 - ogólne klejenie i uszczelnianie. Niski moduł. (mniejsze naprężenia wewnętrzne po utwardzeniu)
 • DOW CORNING 732 - silikon z atestem spożywczym. Ogólne klejenie i uszczelnianie; wykonywanie uszczelek formowanych w miejscu. Zgodność
  ze specyfikacjami FDA, NSF i MIL.
 • DOW CORNING 734 - wypełnianie ubytków, pęknięć, szczelin, powłoki zabezpieczające do połączeń i zacisków akumulatorów
 • DOW CORNING 736 - uszczelnianie i klejenie
  w zastosowaniach narażonych na temperatury dochodzące nawet do 315°C.
 • Dow Corning Q3-1566 - uszczelnianie i klejenie w zastosowaniach narażonych na temperatury dochodzące do +275°C (krótkotrwale nawet do +350°C).

2. Silikony z atestem spożywczym, z certyfikatem NSF.

 • Dow Corning 732 - silikon spożywczy uniwersalny, posiadający dopuszczenie do kontaktu z żywnością, na bazie acetoksów (octowy)
 • Dow Corning 734 - silikon spożywczy, samopoziomujący (płynący).
 • Dow Corning 736 - silikon spożywczy odporny zarówno na niskie jak i wysokie temperatury.
 • Dow Corning 748 - silikon spożywczy uniwersalny, bezoctowy (nie reaguje z metalem), samopoziomujący.

3. Silikony do elektroniki

 • Dow Corning 738 - silikon dielektryczny
 • Dow Corning 744 RTV - szczeliwo wulkanizowane na zimno o doskonałej przyczepności
 • Dow Corning SE 9186 - Szybki czas schnięcia dotykowego; kontrolowana lotność
 • Dow Corning SE 9186 L - Szybki czas schnięcia dotykowego; kontrolowana lotność
 • Dow Corning SE 9187 L - Szybki czas schnięcia dotykowego; kontrolowana lotność
 • Dow Corning 3140 - Powłoka wulkanizowana na zimno, Płynąca; dobra wytrzymałość po utwardzeniu; zawiera wskaźnik UV
 • Dow Corning 3145 RTV - Klej/szczeliwo wulkanizowane na zimno, Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, odrywanie i ścinanie przy walcowaniu; zawiera wskaźnik UV
 • Dow Corning Q3-6093 RTV - Zestaw klejów wulkanizowanych na zimno, Samogruntujący; szybkie i głębokie utwardzanie w temperaturze pokojowej;
  dobra wytrzymałość na wilgotno; dobra przyczepność w temperaturze pokojowej do większości podłoży
 • Klej Dow Corning Q3-6611 - Samogruntujący; szybkie utwardzanie pod
  wpływem temperatury; wysoka wytrzymałość
 • Klej Dow Corning 3-6876 - Samogruntujący; szybkie utwardzanie w
  wysokiej temperaturze; wysoka wytrzymałość; wersja kleju Q3-6611 o niskiej lepkości
 • Dow Corning 3-6265 HP - Samogruntujący; szybkie utwardzanie
  w wysokiej temperaturze; wysoka wytrzymałość; niepłynąca wersja kleju
  Q3-6611; zawiera wskaźnik UV
 • Sylgard 160 - Silikonowy zestaw elastomerowy, utwardzany w temp. pokojowej lub termicznie; umiarkowana przewodność termiczna; UL
 • Sylgard 170 - Silikonowy zestaw elastomerowy, Szybkie utwardzanie w temp. pok.; niska lepkość; UL
 • Sylgard 184 - Silikonowy zestaw elastomerowy, Utwardzanie w temp. pok. i termiczne; dobra wytrzymałość; spec. UL i Mil

 

Więcej informacji uzyskasz wysyłając maila abs.cmt@o2.pl

Zespół "ABS Serwis"

 

smar lublin
www.e-lozyska.com