kup oringi

Oringi odporność chemiczna

 

Nowy sklep internetowy z oringami: sklep.oring.elub.pl

 

Odporność chemiczna oringów

Odporność elastomerów na różne media ma duże znaczenie. Media te wywołują zmiany fizyczne i chemiczne w materiale z jakiego jest zbudowany oring.

Procesy fizyczne

Wymienić należy tu przede wszystkim zmianę objętości elastomeru w danym medium. Przy wzroście objętości, elastomer wchłania medium i zmienia swoje własności techniczne (np. spadek odporności na zerwanie lub twardości). Nie oznacza to jednak, że uszczelnienie przestanie spełniać swoje zadanie. Niemniej jednak zbyt duże zwiększenie objętości może oprowadzić do przepełnienia miejsca zabudowy (rowka), przez co oring ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu.

W procesie kurczenia, składniki mieszanki rozkładają się. Może to doprowadzić do niepożądanego zjawiska zmniejszenia lub zaniku siły dociskającej i pojawienia się nieszczelności.

Zmiany chemiczne

Uszczelniane medium niszczy elastomer, ponieważ łańcuch polimerowy ulega negatywnym zmianom. W konsekwencji materiał staje się twardy i kruchy tracąc swoje własności elastyczne. Dane dotyczące odporności chemicznej uzyskać można z opisu tworzywa, literatury lub tabeli odporności

Oznaczenie materiału

Właściwości

oringi SBR

kauczuk butadienowo - styrenowy

Odporny na: kwasy i zasady nieorganiczne i organiczne, alkohole, wodę, płyny hamulcowe na bazie glikoli;

Nieodporny na: oleje i smary mineralne, benzynę i inne paliwa ropopochodne, węglowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowane;

  oringi CR

kauczuk chloroprenowy

Odporny na: oleje mineralne, oleje i smary silikonowe, alkohole, glikole, freon, amoniak bezwodny, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady, wodę;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, estry, ketony, aminy, paliwa ropopochodne;

 oringi AEM

kauczuk etylenowo - akrylowy

Odporny na: roztwory kwasów i zasad, glikole, oleje pochodzenia roślinnego, oleje silikonowe, oleje hydrauliczne typu AFT, smary na bazie węglowodorów alifatycznych;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, płyny hamulcowe, benzynę o wysokiej zawartości węglowodorów aromatycznych, estry, ketony;

 oringi EPDM

kauczuk etylenowo - propylenowy

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli, alkohol, gorącą wodę i parę wodną, roztwory kwasów i zasad, ketony, estry, roztwory mydła i środki piorące;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne; benzynę i paliwa ropopochodne.

oringi FPM/FKN

kauczuk fluorowy

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, rozcieńczone kwasy nieorganiczne, oleje i smary mineralne, benzynę i paliwa ropopochodne, oleje syntetyczne, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, wodę do + 100°C; promieniowanie UV, ozon, próżnię.

Nieodporny na: stężone roztwory ługu sodowego i kwasów, kwasy organiczne (octowy), ketony, estry, etery małocząsteczkowe (octan etylu), gorącą wodę i parę wodną;

 oringi NR

kauczuk naturalny

Odporny na: płyny hamulcowe na bazie glikoli, wodę i alkohole o niezbyt wysokiej temp., kwasy i ługi o niewielkim stężeniu;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne, paliwa silnikowe;

 oringi NBR

kauczuk akrylonitrylowy

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, benzynę,  oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wodę do 100 °C, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50 °C, węglowodory alifatyczne (propan,butan);

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane (benzen, TRI), terpentynę, oleje i smary silikonowe, ciecze typu HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli, stężone kwasy i ługi, estry;

 oringi MVQ/VMQ

kauczuk silikonowy

Odporny na: oleje i smary mineralne, warunkowo na płyny hydrauliczne typu HSD, rozcieńczone roztwory soli, alkohole, wodę do +100 °C;

Nieodporny na: stężone kwasy i zasady, benzynę, olej napedowy, rope naftową, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, estry i etery, aceton, glikol etylowy, oleje i smary silikonowe, parę wodną powyżej +100°C.

 oringi AU

kauczuk uretanowy

Odporny na: zimną wodę, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne, ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB;

Nieodporny na: na wode pow. 50 °C i pare wodną, kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny) i zasady, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, aminy, olej silnikowy, uszlachetnione oleje mineralne, rozpuszczalniki organiczne (aceton, TRI), alkohol, benzen;

oringi PU

poliuretan wtryskowy

Odporny na: rozpuszczalniki, kwasy, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne, ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB;

Nieodporny na: pare wodną, kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny), terpentynę, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, promieniowanie ultrafilotowe (UV);

oringi PTFE

policzterofluoroetylen

Odporny na: bardzo szerokie spektrum substancji chemicznych, alkohol, kwasy i zasady, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, płyny hydrauliczne, smary, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, płyny hamulcowe; 

Nieodporny na: stopione metale alkaliczne (sód, potas), fluor i niektóre związki fluoru;

 oringi POM

Polioksymetylen

Odporny na: gorącą wodę, rozcieńczone kwasy, środki czyszczące, benzynę, rozpuszczalniki oraz inne naturalne chemikalia, w odmianie czarnej duża odporność na ultrafiolet (UV);

Nieodporny na: mocne kwasy, środki utleniające, UV-ultrafiolet (w odmianie białej);

 

 

 

Nitryl butylowy NBR
Etylen   Propylenowy EPDM
Viton, fluor
FKM
Kauczuk naturalny
NR
Neopren
CR
Silikon
VMQ

Gęstość polimeru

1

0.88

1,4-1,9

0.93

1.23

0.95

Limity twardości

40-100

40-90

65-90

30-100

20-90

25-80

Wytrzymałość na rozciąganie, PSI

0-3000

0-2400

0-2000

0-3200

0-3000

0-1450

Wydłużenie%

0-700%

0-500%

0-300%

0-700%

0-800%

0-700%

Odporność na rozdzieranie

Dobry

zadowalający

zadowalający

Bardzo dobry

Dobry

Dobry

Odporność na warunki pogodowe

zadowalający

Bardzo dobry

Bardzo dobry

zadowalający

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Odporność na ozon

słaby

Bardzo dobry

Bardzo dobry

słaby

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Odporność na wodę

Bardzo dobry

Bardzo dobry

Dobry

Bardzo dobry

Dobry

Dobry

Odporność na olej i benzyna

Bardzo dobry

słaby

Bardzo dobry

słaby

Dobry

słaby

Rozpuszczalnik oporu: węglowodorów alifatycznych

Bardzo dobry

słaby

Bardzo dobry

słaby

Dobry

słaby

Rozpuszczalnik oporu: węglowodory aromatyczne

Dobry

zadowalający

Bardzo dobry

słaby

słaby

słaby

Kruche Punkt (° F)

-65

-80

-60

-80

-50

-180

Usztywnienie punkt (° F) (średnia)

-10

-35

-15

-40

-10

-150

Zestaw kompresji

Dobry

zadowalający

Dobry

Dobry

zadowalający

Bardzo dobry

Odporność na temperatury:

 

 

Do 212 ° F

Dobry

Bardzo dobry

Bardzo dobry

zadowalający

Dobry

Bardzo dobry

Do 350 ° C

słaby

Dobry

Bardzo dobry

słaby

słaby

Bardzo dobry

Do 450 ° F

słaby

słaby

Bardzo dobry

słaby

słaby

Bardzo dobry

Szczelność gazowa

Dobry

Dobry

Bardzo dobry

Dobry

Dobry

zadowalający

Odporność na ścieranie

Dobry

Dobry

zadowalający

Bardzo dobry

Dobry

zadowalający

Odporność na zginanie

Dobry

Dobry

Dobry

Bardzo dobry

Dobry

Bardzo dobry

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zespół "ABS Serwis"

Przejdź do sklepu
kup oringi na www.oring.elub.pl
kup oringi