kup oringi

Oringi materia造

oringi materia造

Nowy sklep internetowy z oringami: sklep.oring.elub.pl

Materia造 z których wykonywane s oringi.

Oringi jako uszczelka w kszta販ie torusa wykonywany jest z wielu materiaów maj帷ych zdolno軼i do du瞠j 軼i郵iwo軼i ale podstawowym materia貫m jest elastomer. lub nowoczesne mieszanki gumowe. Nacisk wst瘼ny dzia豉j帷y promieniowo lub osiowo na uszczelniane 軼ianki zapewnia szczelno嗆 przy braku ci郾ienia. Pod dzia豉niem ci郾ienia si造 pochodz帷e od nacisku wst瘼nego i ci郾ienia nak豉daj si na siebie, dzi瘯i czemu powstaje ca趾owita si豉 uszczelniaj帷a, zwi瘯szaj帷a si wraz z rosn帷ym ci郾ieniem. Pod wp造wem ci郾ienia pier軼ienie oringowe maj w豉軼iwo軼i podobne do cieczy o du篡m napi璚iu powierzchniowym. Dzi瘯i temu ci郾ienie rozchodzi si w nim równomiernie we wszystkich kierunkach.

Na bazie surowców wg klasyfikacji DIN/ASTM materia豉mi u篡tymi do wytworzenia oringów s najcz窷ciej:
ACM - kopolimer akrylanu etylu (kauczuk akrylowy),
AEM - kopolimer etylenu z octanem winylu (kauczuk etylenowo - akrylowy),
AU - kauczuk estrowo-uretanowy,
BIIR - kauczuk bromobutylowy,
BR - kauczuk butadienowy,
CIIR - kauczuk chlorobutylowy,
CR - kauczuk chloroprenowy,
ECO - kauczuk epichlorohydrynowy,
EPDM - kauczuk etylenowo - propylenowy,
EU - kauczuk eterowo-uretanowy,
FFPM - kauczuk perfluorowy,
FPM/FKM - kauczuk fluorowy,
FVMQ - kauczuk fluorosilikonowy,
HNBR/NEM - kauczuk butadienowo akrylonitrylowy, uwodorniony,
IR - kauczuk izoprenowy,
IIR - kauczuk butylowy,
NBR - butadienowo akrylonitrylowy (kauczuk nitrylowy),
NR - kauczuk naturalny,
PA - tworzywo poliamidowe,
POM - poliacetal (poliformaldehyd, polioksymetylen),
PTFE - tworzywo policzterofluoroetylenowe,
SBR - kauczuk butadienowo - styrenowy,
UP - termoplastyczny elastomer poliestrowy,
VMQ - kauczuk silikonowy,
materia tkaninowo - gumowy.
materia teflonowy

Twardo嗆 oringów

Istotnym parametrem pier軼ienia o-ring jest jego twardo嗆 wyra瘸na w stopniach Shore A. Warto軼i twardo軼i i ich tolerancje odnosz si do pomiarów przeprowadzonych na próbkach wed逝g normy DIN 53505 / ASTM D 2240.

Materia造 na oringi - charakterystyka ogólna

Najcz窷ciej stosowanym materia貫m oringowym jest

NBR - Kauczuk butadienowo akrylonitrylowy.

Perbunan N, Hycar, Krynac, Paracril, Breon, Buna, Butacril, Butakon, Chemigum, Elaprim, Europrene N, Hycar, Nitriflex, Nipol, SKN, Tylac,
Oringi NBR charakteryzuj si:

elastyczno軼i

odporno軼i na oleje, paliwa, smary, p造ny hydrauliczne

niskim kosztem

niskim odkszta販aniem si pod wp造wem nacisku
Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, benzyn, oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia ro郵innego i
zwierz璚ego, wod do 100 °C, rozcie鎍zone roztwory kwasów i zasad do +50 °C, w璕lowodory alifatyczne (propan,butan);

Nieodporny na: w璕lowodory aromatyczne i chlorowane (benzen, TRI), terpentyn, oleje i smary silikonowe, ciecze typu HSD, p造ny hamulcowe na bazie glikoli, st篹one kwasy i 逝gi, estry;

Zakres temperaturowy: od -30°C do +100°C, krótkotrwale do +120°C.

Inne najcz窷ciej stosowane materia造, z których wykonywane s omawiane uszczelnienia to:

Oringi Silikonowe VMQ – kauczuk silikonowy

Silopren, Silastic, Silikon, Silastomer, Silicone, Wacker-Silikonkautschuk

Oringi VMQ wykazuj odporno嗆 na temperatury od -60°C do +210°C, krótkotrwale do +250°C.
oringi silikonowe charakteryzuj si:
doskona陰 odporno軼i na dzia豉nie: powietrza, tlenu, ozonu, wody do +100°C, alkoholi, smarów i olejów
mineralnych, p造ny hydrauliczne glikoli
ognioodporno軼i
nisk odporno軼i na 軼ieranie i rozci庵anie
znakomit dielektryczno軼i (izolacj pr康u)
nie przenosz zapachu ani smaku (posiadaj atest spo篡wczy)
wysok przepuszczalno軼i gazów
Odporny na: oleje i smary mineralne, warunkowo na p造ny hydrauliczne typu HSD, rozcie鎍zone roztwory soli,
alkohole, wod do +100 °C;

Nieodporny na: st篹one kwasy i zasady, benzyn, olej napedowy, rope naftow, w璕lowodory alifatyczne i aromatyczne, estry i etery, aceton, glikol etylowy, oleje i smary silikonowe, par wodn powy瞠j +100°C.
Wady materia逝: niska odporno嗆 na 軼ieranie, dlatego nie s zalecane do uszczelnie ruchomych..

Oringi FVMQ – kauczuk fluorosilikonowy

W stosunku do oringów silnikowych oringi fluorosilikonowe posiadaj lepsze:
w豉軼iwo軼i fizyko-mechaniczne,
wi瘯sz odporno嗆 na rozdzieranie,
mniejsze odkszta販enie trwa貫 przy 軼iskaniu,
s bardziej odporne na dzia豉nie materiaów p璠nych, olejów syntetycznych i mineralnych oraz smarów.
Elastomery fluorosilikonowe s odporne na czynniki atmosferyczne, ozon, promieniowanie ultrafioletowe.

Zakres temperaturowy: od -60°C do +230°C


Oringi EPDM - Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy.

Buna, Dutral, Epcar 505, Keltan, Polysar EPDM, Vistatol, Nordel, Epscyn, Royalene
Oringi EPDM s odporne na temperatury od -50°C do +150°C.

Zalety materia逝 EPDM:

znakomita odporno嗆 na p造ny hamulcowe, kwasy, zasady. par wodn, ró積ego rodzaju myd豉 i 鈔odki pior帷e oraz trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD

znakomita odporno嗆 na czynniki atmosferyczne i starzenie

Nieodporny na: w璕lowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne; benzyn i paliwa ropopochodne.

Oringi FPM / FKM / Viton - Kauczuk fluorowy.

Viton, Fluorel, Tecnoflon, Daiel, Noxitite, Dai El

Oringi Fluorowe wykazuj odporno嗆 na temperatury od -20°C do +205°C, krótkotrwale do +230°C.
Oringi Vitonowe charakteryzuj si:
du膨 odporno軼i chemiczn i ciepln, oraz niepalno軼i
odporno軼i na oleje i paliwa, promieniowanie ultrafioletowe, ozon
nisk przepuszczalno軼i gazu
doskona豉 odporno嗆 na starzenie

Nieodporny na: st篹one roztwory 逝gu sodowego i kwasów, kwasy organiczne (octowy), ketony, estry, etery ma這cz御teczkowe (octan etylu), gor帷 wod i par wodn;

Oringi CR - kauczuk chloroprenowy

Neoprene®, Baypren, Neoprene, Denka, Denka Chloroprene, Najrit, Chloroprene, Butaclor
Odporno嗆 na media:
oleje mineralne o wysokim punkcie anilinowym,
oleje i smary silikonowe,
alkohole i glikole,
czynniki ch這dz帷e (freon),
amoniak bezwodny,
roztwory soli, rozcie鎍zone kwasy, zasady, wod.
Nieodporny na: w璕lowodory aromatyczne i chlorowane, estry, ketony, aminy, paliwa ropopochodne;
Zakres temepratur -45°C ÷ +100°C

Oringi HNBR – Uwodorniony kauczuk butadienowo akrylonitrylowy

elastometry HNBR zosta造 opracowane, aby sprosta wy窺zym temperaturom ni oringi wykonane z NBR, zachowuj帷 jednocze郾ie odporno嗆 na oleje i smary mineralne.

oringi HNBR charakteryzuj si:
dobr odporno軼i na 軼ieranie
wysok wytrzyma這軼i na rozci庵anie
odporno軼i na olej mineralny p造ny hydrauliczne, t逝szcze zwierz璚e i ro郵inne, olej nap璠owy paliwo, ozon, kwa郾e
gazowe, rozcie鎍zone kwasy i zasady
wi瘯sz ni oringi z NBR odporno軼i na utlenianie
Powszechnie u篡wane w uk豉dach klimatyzacji
Oringi HNBR wykazuj odporno嗆 na temperatury od -30°C do +150°C.

Oringi PTFE – teflon, policzterofluoroetylen

Dyneon, Teflon, Tarflen, Fluon

Oringi teflonowe posiadaj bardzo dobra odporno嗆 na prawie wszystkie chemikalia (z wyj徠kiem stopionych metali alkaicznych tj.: sód, potas, fluor gazowy, fluorowodór).

Oringi PTFE wykazuj odporno嗆 na temperatury od -200°C do +200°C, okresowo do +260°C.
oringi teflonowe charakteryzuj si:
bardzo du膨 twardo軼i i odporno軼i chemiczna
bardzo ma陰 plastyczno軼i i niskim wspó販zynnikiem tarcia
odporno軼i na starzenie w warunkach atmosferycznych
s doskona造mi izolatorami

Odporny na: alkohol, kwasy i zasady, oleje silnikowe, oleje przek豉dniowe, p造ny hydrauliczne, smary, ciecze
hydrauliczne typu HSC i HSD, p造ny hamulcowe;

Nieodporny na: stopione metale alkaliczne (sód, potas), fluor i niektóre zwi您ki fluoru;

Oringi FFKM / FFPM - Kauczuk perfluorowy

Oringi FFKM wyró積iaj si bardzo dobra odporno軼i chemiczn. Oringi PTFE wykazuj odporno嗆 na temperatury od -20°C do +300°C, krótkotrwale do +325°C.
Oringi wykonane z FFPM charakteryzuj si:
doskona陰 odporno軼i chemiczn i odporno軼i na bardzo wysokie temperatury
bardzo du膨 niezawodno軼i

wada: wysoka cena

Oringi IIR z Kauczuku butylowego

charakteryzuj si:
Bardzo ma豉 przepuszczalno嗆 gazów,
du瘸 odporno嗆 na dzia豉nie tlenu i ozonu,
dobre w豉軼iwo軼i elektryczne
nieprzeci皻na odporno嗆 na oleje oraz smary pochodzenia zwierz璚ego i ro郵innego
Nie nadaje si do zastosowania przy olejach mineralnych.
Zakres temperatur od -40°C do 140°C.

Oringi NR z Kauczuku naturalny

RSS, SMR, CREPE, DYNAT

Kauczuk naturalny jest wysokoelastycznym materia貫m, charakteryzuj帷ym si doskona造mi w豉軼iwo軼iami fizycznymi.
Odporny na:
p造ny hamulcowe na bazie glikoli,
wod i alkohole o niezbyt wysokiej temp.,
kwasy i 逝gi o niewielkim st篹eniu;

Nieodporny na: w璕lowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne, paliwa silnikowe;

Zakres temperatur od -45°C do 100°C

Oringi AU z Kauczuku poliuretanowego

Adiprene, Urepan

Oringi produkowane z elastometru AU wyró積iaj si:
wysok wytrzyma這軼i na rozrywanie i 軼ieranie
wysok odbojno軼i i gazoszczelno軼i.
doskona豉 odporno嗆 na oddzia造wanie paliw
bardzo dobra odporno嗆 na powszechnie u篡wane oleje techniczne, zw豉szcza olejów z wysok zawarto軼i
w璕lowodorów aromatycznych.
dobr odporno嗆 termiczn oraz doskona陰 wytrzyma這嗆 na oddzia造wanie tlenu i ozonu,
d逝gim okresem u篡tkowania.
Odporny na: zimn wod, oleje i smary mineralne, w璕lowodory alifatyczne, ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB;

Nieodporny na: na wode pow. 50 °C i pare wodn, kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny) i zasady, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, aminy, olej silnikowy, uszlachetnione oleje mineralne, rozpuszczalniki organiczne (aceton, TRI), alkohol, benzen;

Zastosowanie w temperaturach od -30°C do +125°C.

 

Oringi POM Polioksymetylen

Poliacetal, Acetal, Ertacetal, Tarnoform, Hostaform, Ultraform, Lupital Delrin

Oringi z poliacetalu odporne s na:
gor帷 wod,
rozcie鎍zone kwasy,
鈔odki czyszcz帷e,
benzyn,
rozpuszczalniki oraz inne naturalne chemikalia,
w odmianie czarnej du瘸 odporno嗆 na ultrafiolet (UV);
Nieodporny na: mocne kwasy, 鈔odki utleniaj帷e, UV-ultrafiolet (w odmianie bia貫j);

Zakres temperatur: -40 ÷ +120

Oringi AEM kauczuk etylenowo - akrylowy (Vamac®)

oringi AEM odporne s na:
roztwory kwasów i zasad,
glikole,
oleje pochodzenia ro郵innego, oleje silikonowe, oleje hydrauliczne typu AFT,
smary na bazie w璕lowodorów alifatycznych;
Nieodporne na: w璕lowodory aromatyczne i chlorowane, p造ny hamulcowe, benzyn o wysokiej zawarto軼i
w璕lowodorów aromatycznych, estry, ketony;

Zakres temperatur: -25 ÷ +175


Oringi SBR kauczuk butadienowo - styrenowy

Buna, Buna Hüls®, Europrene, Cariflex, Carom, Polysar S, Ker, Krylene, Krynol, Solprene, Dunatex

oringi SBR odporne s na:
kwasy i zasady nieorganiczne i organiczne,
alkohole,
wod,
p造ny hamulcowe na bazie glikoli;

Nieodporne na: oleje i smary mineralne, benzyn i inne paliwa ropopochodne, w璕lowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowane;
Zakres temperatur: -50 ÷ +100

 

Wi璚ej informacji znajdziesz tutaj.

Zesp馧 "ABS Serwis"

Przejd do sklepu
kup oringi na www.oring.elub.pl
kup oringi