Smary spożywcze

smary spożywcze

 • Smar spożywczy to inaczej smar do kontaktu żywnością który posiada Polski (PZH) lub uniwersalny obowiązujący w całym świecie i trudniejszy do ochrony certyfikat FDA NSF atest spożywczy molykote
  Posiadanie certyfikatu obowiązuje tylko na czas przyznania i zawsze można sprawdzić czy dany smar posiada certyfikat NSF. Dostępna dla wszystkich strona ma adres http://www.nsf.org/
  Do smarowania maszyn i urządzeń w  przemyśle spożywczym należy uzywać tylko środków smarnych posiadających aktualny certyfikat.

  W Polsce taki wymóg jest regulowany  między innymi przez ustawy:

  • z dnia 11 maja 2001 o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, z późniejszymi zmianami, stanowiącej między innymi, że wszystkie firmy, zajmujące się produkcją i obrotem żywnością muszą począwszy od dnia naszej akcesji do Unii wdrożyć HACCP,
  • z dnia 6 września 2001 o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zmienionej dnia 27 września 2003 a stanowiącej między innymi, że w momencie naszej akcesji do Unii materiały i wyroby dopuszczone do kontaktu z żywnością w Unii mają również takie dopuszczenie w Polsce.

  System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli - "jest to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i opracowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych".
  W przypadku środków smarnych do żywności spełnienie wymagań HACCP gwarantują środki smarne klasy Hl lub wymienione w 21-szym Dokumencie Kodeksu Federalnego (Title 21 CFR- Food and Drug) w częściach: 172, 178, 182 i 184, gdzie są wymienione środki smarne do incydentalnego kontaktu z żywnością, np.:

  • 21 CFR 178.3570 - na składniki używane do produkcji środków smarnych H-l
  • 21 CFR 178.3620 - na techniczne białe oleje mineralne jako składniki nie spożywczych artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • 21 CFR 172.878 - farmaceutyczne   oleje białe przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością
  • 21 CFR 172.882 - Syntetyczne  węglowodory izoparafinowe

  Aktualnie w sprzedaży posiadamy następujące produkty posiadające certyfikat spożywczy (umieszczone na stronie) http://sklep.smary.elub.pl/producttags/103)

  Dow Corning 732 (silikon z atestem spożywczym NSF H1) uniwersalny jednoskładnikowy, konsystencji pasty wielozadaniowy klej uszczelniacz silikonowy ogólnego i przemysłowego przeznaczenia. Utwardza się...

  Środek smarny w aerozolu do smarowania elementów w przemyśle spożywczym.

  Biały smar wielozadaniowy z atestem spożywczym NSF do aplikacji metal/metal, metal/plastik, metal/guma i podobnych do smarowania elementów mechanicznych w produkcji żywności i napojów, oraz firmach farmaceutycznych lub w...

  Biały smar spożywczy ogólnego przeznaczenia do aplikacji metal/metal, metal/plastik, metal/guma i podobnych do smarowania elementów mechanicznych w produkcji żywności i napojów, oraz firmach farmaceutycznych lub w...

  Silikonowy środek rozdzielający środek poślizgowy i smarujący w aerozolu posiadający atest spożywczy stosowany jako środek oddzielający w produkcji wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych, opakowań z tektury, drewna i tworzyw...

  Biały wodoodporny mineralny smar pasta z atestem spożywczym NSF do wysoko obciążonych punktów tarcia pracujących w umiarkowanych prędkościach i wymagających "czystego"...


  Więcej informacji uzyskasz wysyłając maila abs@lu.onet.pl
  Zespół "ABS Serwis"

   

 •  
  tagi: smar spożywczy, smar z atestem spożywczym, smar z atestem PZH, smar z atestem NSF, System HACCP, smar dla przemysłu spożywczego

  strona sponsorowana przez: elub24.pl

  kup smary spożywcze na sklepie