Dow Corning 200 Fluid

Molykote HP-300, smar fluorowy

  • Wysoki współczynnik ściśliwości
  • Wysoka odporność na utlenianie
  • Niska toksyczność
  • Zdolność do kształtowania bez zniszczeń
  • Stabilność temperaturowa
  • Odporność na wodę, warunki atmosferyczne, ogień
  • Niski współczynnik zapachowy

  Zastosowanie: Dow Corning 200 Fliud

   • Jako warstwa ochronna
   • Warstwa izolacji elektrycznej


   Więcej informacji uzyskasz wysyłając maila abs@adres.pl

   Zespół "ABS Serwis"

Dowiedz się wiecej
www.molykote.lublin.pl